Premienota Werkhervattingskas 2018

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u geld besparen! Begin december ontvangen middelgrote en grote werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) van de belastingdienst. In deze beschikking staat de premie...

Arbeidsscan

Zoals u waarschijnlijk wel weet, gaat de AOW-leeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Het is zaak dat u in uw arbeidscontracten dit ook ondervangen heeft met een pensioenontslagbeding, anders kunt u met vervelende gevolgen te kampen hebben. De Van Eekhout Groep kijkt...