Bpf Bouw stelt automatische deelname zzp’er voor

Bpf Bouw denkt een oplossing te hebben gevonden om zelfstandige bouwvakkers aan het pensioenfonds te binden. Het bestuur van het fonds pleit ervoor om elke zzp’er die zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft als bouwvakker automatisch deelnemer te maken. Met dien verstande dat er een mogelijkheid is om af te melden. In het FD stelt fondsdirecteur David van As dat volledig vrijwillige deelname te weinig oplevert.

Van As ziet dat veel zzp’ers in de bouw voorheen wel deelnemer waren van zijn fonds, maar na de crisis als zzp’er niet meer zijn teruggekeerd. Omdat veel bouwvakkers volgens hem alleen hun ‘fysieke talent’ aanbieden, hebben zij na hun carrière geen bedrijf of bedrijfspand te verkopen voor hun pensioen. Daarmee lopen ze een groot risico op financiële problemen.

Flexibele premie

Het pleidooi van Bpf Bouw volgt na een jaar studie van een speciale werkgroep in het fonds. Om het mogelijk te maken, moet er nog heel wat water door de Maas. Hoewel de vakbonden voor-stander zijn van verplicht pensioensparen, is de politieke wil er niet. Ook voor deze vorm van pensioendeelname is de huidige wetgeving nog niet geschikt. Een zzp’er-pensioen zal ook anders ingericht zijn dan dat van een reguliere deelnemer. In het FD stelt Bpf Bouw een flexibele premie voor, omdat de hoogte van het inkomen van een zzp’er van jaar tot jaar kan verschillen.

Dubbel belang

Het FD stelt ook de vraag in wiens belang dit voorstel is. Volgens Van As voor zowel het fonds als de zelfstandige bouwvakker. Een fonds met veel actieve deelnemers kan offensiever beleggen dan een fonds waar de gepensioneerden in de meerderheid zijn. Anderzijds is Bpf Bouw een relatief gezond fonds waar zelfs geïndexeerd wordt.