Blijft uw pensioenopbouw achter? Kom in actie!

Misschien bent u niet tevreden over uw pensioen en zou u best willen bijsparen. Kan dat via uw werkgever of moet u zelf iets regelen? En in hoeverre kunt u fiscaal profiteren van uw aanvullende maatregelen?

Biedt uw werkgever geen of slechts een kleine pensioenregeling aan? Bent u een tijd zelfstandig ondernemer geweest of heeft u een aantal jaren niet gewerkt? In dit soort situaties kan er een pensioengat ontstaan. Het werkgeverspensioen is dan niet hoog genoeg om uw inkomen na pensionering op peil te houden. Hoe kunt u bijsparen?

Pensioenopbouw niet op koers

Pensioen opbouwen via uw werkgever levert u een fiscaal voordeel op: de premie wordt afgetrokken van uw brutoloon, dat daardoor lager uitvalt. En dat betekent dat u minder belasting  betaalt. Maar er zijn voorwaarden. Er mag maar een bepaald percentage van het salaris gebruikt worden voor pensioenopbouw. Is de opbouw lager of telt niet uw volledige salaris mee? Dan is er nog ruimte om bij te sparen, zonder dat u het fiscale voordeel verliest. Heeft u een tijd geen pensioen opgebouwd? Ook dan ligt uw pensioenopbouw niet op koers en kan uw werkgever u een bijspaarregeling bieden.

Kan het en is het slim?

Niet iedere pensioenregeling biedt de mogelijkheid om bij te sparen. Maar ook als het wel kan, kunt u zich afvragen of u het wilt. U spaart namelijk voor een pensioenkapitaal vanaf uw pensioendatum. Het kan zijn dat u liever een spaarpotje maakt waarvan u al eerder gebruik kunt maken. U ontvangt uw ouderdomspensioen tot aan uw dood. Maar misschien wilt u liever een kortere periode een wat hogere uitkering om bijvoorbeeld mooie dromen waar te maken.

Zelf pensioen verbeteren

In plaats van bij te sparen binnen uw pensioenregeling, kunt u ook zelf maatregelen treffen Grofweg heeft u drie mogelijkheden: sparen op een spaarrekening, beleggen en een lijfrente- of bankspaarproduct afsluiten. Welke vorm het beste bij u past, hangt af van verschillende factoren. Hoe ziet uw financiële situatie eruit na uw pensionering? Heeft u vermogen? Wat kunt u verwachten van uw huidige regelingen? Kunt u met bijsparen fiscaal voordeel behalen? En in hoeverre bent u bereid risico te lopen?

Wilt u weten hoe u uw pensioen kunt verbeteren? Wij gaan met u in gesprek, rekenen verschillende scenario´s door en adviseren u over passende maatregelen.