Betrokkenheid van werknemers: de harde waarheid

U begrijpt dat het belangrijk is om medewerkers te hebben die betrokken zijn bij uw bedrijf. Veel bedrijven begrijpen dat en stoppen er geld en moeite in om die betrokkenheid te vergroten. Tot nu toe levert dat echter nog niet het verwachte succes op, in elk geval niet meetbaar.

Het wordt dus tijd om in 15 punten de harde waarheid te vertellen over het bevorderen van betrokkenheid bij werknemers. Hou u vast!

 1. Extraatjes, leuke cadeautjes en personeelsfeesten creëren geen hoge betrokkenheid bij uw medewerkers. Werkervaringen waar men voldoening uit kan halen (bijv. door een zeer tevreden klant) wel.
 2. Wanneer u als manager uw werknemers verwent zoals een ouder zijn kinderen verwent, zorgt u niet voor betrokken medewerkers. U creëert slechts kinderachtige medewerkers voor wie het nooit genoeg is.
 3. Alles doet ertoe op gebied van betrokkenheid. Alles doet ertoe, omdat iedere interactie, iedere communicatie, elke beslissing in potentie de betrokkenheid van medewerkers kan beïnvloeden – positief of negatief.
 4. Betrokkenheid wordt in elk contact met de werknemer opgebouwd. Of beschadigd.
 5. Betrokkenheid zonder vertrouwen is onmogelijk. En voor beide geldt: het komt te voet en gaat te paard. Oftewel: wat met veel moeite is opgebouwd kan door één domme actie teniet gedaan worden.
 6. Vraag uw medewerkers wat er volgens hen nodig is om hun betrokkenheid bij uw bedrijf te vergroten. Breng wat u hoort in praktijk. U krijgt echter alleen waardevolle informatie als u weet hoe u voor medewerkers een veilige omgeving creëert, waarin ze openhartig kunnen spreken.
 7. Als u uw medewerkers niet om feedback vraagt, vraagt u om moeilijkheden.
 8. Vraag medewerkers alleen om hun mening als u er ook echt iets mee gaat doen.
 9. Verwacht niet van medewerkers dat ze om u of om uw doelstellingen geven als ze het gevoel hebben dat u niet om hen geeft.
 10. Probeer medewerkers niet het gevoel te geven dat ze er toe doen. Ontwerp hun functies zodanig en geef hen voldoende autonomie zodat ze er echt toe doen.
 11. Uw heeft een bedrijf, geen zorginstelling voor werknemers met problemen. En u bent een manager, geen therapeut. Kortom: hou het zakelijk. Er moet ook nog gewoon geld verdiend worden.
 12. Onzekerheid zorgt voor angst. Angstige medewerkers zijn niet bezig met het realiseren van uw doelstellingen. Ze zijn bezig met hun eigen angst (en het verminderen daarvan).
 13. Veel onzekerheid is onnodig omdat ze het gevolg is van slechte communicatie. Doe daar als eerste iets aan.
 14. Als medewerkers weten “waarom” zij iets doen, kunnen zij makkelijker bedenken “wat” ze moeten doen en “hoe” dat moet. Klik hier voor de verkorte (5 min.) uitleg van Simon Sinek over Why, How and What.
 15. betrokkenheid en invloedAls u als manager de betrokkenheid van medewerkers wil verbeteren kunt u veel doen. Als u zich maar concentreert op datgene waar u zelf controle over hebt, en niet op zaken die buiten uw invloedssfeer liggen. Zie illustratie.

 

 

 

 

 

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog


Jos van Calsteren
E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl
Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel
Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel
Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43
www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement \ legal services