Betrokken bij een ongeval? Zo bent u goed verzekerd

De afgelopen vier jaar is het aantal verkeersongevallen met maar liefst 27 procent gestegen. De oorzaak ligt vooral in risicovoller gedrag van de weggebruiker. Ook al let u zelf goed op, u kunt toch bij een verkeersongeval betrokken raken. Welke verzekeringen bieden dan uitkomst?

Dat het aantal verkeersongelukken toeneemt, heeft meerdere oorzaken. Zo zorgt de opgebloeide economie voor meer kilometers op de weg en dat leidt vanzelfsprekend tot meer aanrijdingen. Verder is een deel van de verkeersongevallen toe te schrijven aan het smartphonegebruik door autobestuurders én fietsers. Ook alcohol speelt nog altijd een rol bij het ontstaan van verkeersongelukken, met name in de weekenden. En tot slot wordt de groep ouderen op de weg groter. Zij lopen in het verkeer een groter risico, zowel om een ongeval te veroorzaken als om slachtoffer te worden. Bijna de helft van het totale aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer is 60-plus.

Autoverzekering

De kosten die voortvloeien uit verkeersongevallen, zijn hoog. Materiële schade, (blijvend) letsel en vertraging kosten de samenleving 14 miljard euro per jaar. Persoonlijk verzekert u zich met een casco of all riskverzekering voor schade aan uw vervoermiddel. Een WA-verzekering dekt alleen de schade die u met uw voertuig aan anderen toebrengt.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een uitkomst om de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit en overlijden op te vangen. Want die gevolgen kunnen groot zijn, zeker als er sprake is van structurele inkomensachteruitgang. Als u een ongevallen-inzittendenverzekering neemt, komen ook medepassagiers in aanmerking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Verkeersrechtsbijstand

Als u betrokken raakt bij een verkeersongeluk, kan er een conflict ontstaan over wie precies welke schade veroorzaakt heeft. Het is dan fijn als verkeersrechtsbijstand verzekerd is. Dat kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een aanvullende dekking bij uw autoverzekering. Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met verkeersdeelname met uw auto. Wilt u een uitgebreidere dekking? Kies dan voor een rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking. Die geeft recht op juridische hulp bij iedere vorm van deelname aan het verkeer. Dus of u nu als bestuurder, fietser, voetganger of passagier bij een ongeval betrokken bent, u bent verzekerd. Ook conflicten bij de koop en verkoop, huur en verhuur en lenen en uitlenen van een motorrijtuig zijn gedekt, evenals conflicten over onderhoud en reparatie.

Verzeker uw verkeersrisico’s goed en vraag ons om advies over dekkingen en om heldere premieberekeningen.