Baanzekerheid neemt af

Het ontslagrecht in Nederland is streng, u wordt als werknemer goed beschermd. Maar met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari, verandert er het een en ander. Uw baan is dan minder veilig.

Het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is om het verschil tussen flexwerkers en mensen in vaste dienst te verkleinen. Dit wordt nodig geacht omdat werkgevers op dit moment met flexwerkers voordeliger uit zijn en meer vrijheid hebben. Dat heeft ertoe geleid dat inmiddels een kwart van de werkende bevolking als ondernemer of flexwerker aan het werk is. We zijn wat dat betreft zo ongeveer koploper in Europa.

Eerder vast contract aanbieden

Met de nieuwe wet moet voor werkgevers het vaste dienstverband aantrekkelijker worden en flexwerk minder aantrekkelijk. Door hun verplichtingen ten aanzien van vast personeel te verlichten, moeten zij eerder geneigd zijn een vast contract aan te bieden. Flexwerkers krijgen meer rechten en worden duurder. Maar het betekent ook dat de rechten van vaste medewerkers minder goed worden. Zo kan uw werkgevers u straks gemakkelijker ontslaan. Hoe zit dat?

Optelsom

U kunt op dit moment alleen ontslagen worden als uw werkgever de reden daarvoor kan uitleggen of aantonen bij de rechter. Er zijn verschillende geldige redenen (grondslagen) voor ontslag. Pas als volledig voldaan wordt aan een van die grondslagen, zal de rechter het ontslag goedkeuren. Dat verandert. Er komt een zogenaamde cumulatiegrond. De rechter mag dan verschillende omstandigheden die ieder op zich onvoldoende zijn voor ontslag, bij elkaar optellen. De combinatie van die omstandigheden kan dan toch tot ontslag leiden.

Wanneer mag u niet ontslagen worden?
  • Bij ziekte mag u de eerste twee jaar niet worden ontslagen als de werkgever niet genoeg heeft geholpen met de re-integratie.
  • Als u zwanger bent of met zwangerschapsverlof, de weken nĂ¡ het bevallingsverlof, of in de zes weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling.
  • Als u lid bent van de ondernemingsraad.
  • Als u dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst.
  • Op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of handicap.
  • Omdat u ouderschapsverlof wil opnemen.
  • Omdat u lid bent van een vakbond of een politieke organisatie.
  • Omdat het bedrijf wordt overgenomen.
  • Omdat u niet op zondag wilt werken.

Wilt u juridisch sterk staan in een ontslagzaak of bij een conflict met uw werkgever? Vraag ons eens naar de mogelijkheden voor een rechtsbijstandverzekering.