Arbeidsscan

Zoals u waarschijnlijk wel weet, gaat de AOW-leeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Het is zaak dat u in uw arbeidscontracten dit ook ondervangen heeft met een pensioenontslagbeding, anders kunt u met vervelende gevolgen te kampen hebben.

De Van Eekhout Groep kijkt uw arbeidscontracten graag voor u na en past ze, waar nodig, voor u aan. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw personeel bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vanzelf uit dienst gaat, zonder tussenkomst van het UWV en zonder transitievergoeding. Met deze scan kunnen desgewenst ook andere arbeidsrechtelijke kwesties worden gesignaleerd en verbeterd. U kunt hierbij, bijvoorbeeld, denken aan het opnemen van een fiscale clausule waardoor u veel geld bespaart in de toekomst. Wij doen de arbeidsscan gratis en alleen de eventuele aanpassingen worden gefactureerd. Voorkom problemen op arbeidsrechtelijk gebied en laat ons dit voor u nakijken en uw contract optimaliseren!

Voor vragen en opmerkingen kunt u gerust contact opnemen via ons contactformulier.