Als u bij uw werkgever geen pensioen opbouwt

Eind vorig jaar werd bekend dat maar liefst 865.000 werknemers in loondienst geen pensioen opbouwen bij hun werkgever. Dat aantal is veel hoger dan eerder werd aangenomen. Als u werkt bij een bedrijf zonder pensioenregeling, moet u zelf in actie komen. Wat zijn uw mogelijkheden?

Eind 2016 bouwde maar liefst 13% van alle werknemers geen pensioen op bij hun werkgever, terwijl er in eerdere tellingen werd uitgegaan van 4%. Het nieuwe percentage werd duidelijk nadat het CBS die met de cijfers kwam, een nauwkeurigere rekenmethode had gebruikt. Het gaat bij de pensioenlozen niet alleen om werknemers met een tijdelijk of flexibel contract; 40% van degenen zonder pensioenregeling heeft een vast contract. In 98% van de gevallen werken zij bij ondernemingen die minder dan tien mensen op de loonlijst hebben staan.

Alleen AOW is geen vetpot

Hoe erg is het als u bij uw werkgever geen pensioen opbouwt? De gevolgen zijn groot. Als er verder niets geregeld is, bent u na uw pensioen aangewezen op alleen AOW. Dat is geen vetpot. Bovendien heeft u met alleen AOW maar beperkte mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Als u aan het eind van de looptijd van uw huidige hypotheek nog een restschuld heeft, kunt u die misschien niet financieren. U moet dan uw huis verkopen.

Zelf pensioen opbouwen

Wilt u niet dat u straks van alleen AOW moet rondkomen, dan moet u zelf pensioen opbouwen. Of dat lukt, hangt vooral af van uw leeftijd en uw financiële mogelijkheden. Als u jong bent, heeft u nog tijd om uw achterstand in te lopen. Als u ouder bent en uw pensioenleeftijd is in zicht, wordt dat een stuk lastiger. Uw inkomen bepaalt natuurlijk ook hoeveel ruimte u heeft om geld opzij te zetten. En daarnaast is uw vermogen belangrijk. Heeft u een eigen woning en wat spaargeld, dan heeft u meer mogelijkheden om zelf te zorgen voor financiële zekerheid op latere leeftijd dan met een huurwoning en een lege spaarpot.

Compleet beeld nodig

Wij gaan graag met u in gesprek over uw pensioen. Het is dan belangrijk om een compleet beeld te krijgen van uw financiële en persoonlijke situatie nu en later. Daarom vragen we naar uw inkomen en naar uw vermogensvorming. Of u een koopwoning heeft en wanneer de hypotheek is afgelost. Of er kinderen zijn waarvoor u zorgt en tot wanneer u die financieel moet ondersteunen. Of u bij eerdere werkgevers al pensioen heeft opgebouwd en zo ja, hoe dit pensioen ervoor staat. Ook willen we weten hoeveel tijd u nog rest om pensioen op te bouwen.

Welke strategie is goed?

Als we een beeld hebben van uw financiën en mogelijkheden, kunnen we vaststellen wat u nog nodig heeft en met welke strategieën u uw toekomstige inkomsten veilig kunt stellen. Zowel de hypotheek, als spaar- en beleggingspotjes en mogelijke pensioenvoorzieningen komen daarbij aan de orde. Maakt u zich zorgen over uw pensioen? Klop voor integraal advies aan bij ons.