Alle financiële regelingen op elkaar afgestemd

Hypotheek, pensioen, verzekeringen, leningen, spaar- en beleggingsrekeningen. Alles bij elkaar opgeteld heeft u heel wat financiële regelingen. Maar hangen die als los zand met elkaar samen of zijn ze goed op elkaar afgestemd?

Er zijn verschillende redenen om een financiële regeling te treffen. Met goede verzekeringen beperkt u het risico dat u opdraait voor de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. Met uw pensioen zorgt u voor toekomstige inkomsten, uw hypotheek is er om een eigen woning te financieren en sparen of beleggen doet u om uw vermogen te laten groeien. Dat lijken allemaal verschillende doelen. Maar als we goed kijken kunnen die teruggebracht worden tot één kerndoel: financiële stabiliteit in elke levensfase.

Inkomen en vermogen

Voor financiële stabiliteit is het om te beginnen nodig om risico’s te beperken. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden van de partner vormen de grootste inkomensrisico’s. Vermogensrisico’s zitten onder meer in hoge kostenposten bij beschadiging of diefstal van uw bezittingen. Inkomens- en vermogensrisico’s kunt u vaak afdekken met goede verzekeringen. Daarnaast is vermogensgroei van belang voor financiële stabiliteit. Hypotheek aflossen, (extra) pensioenopbouw en sparen en beleggen maken dat u geld over houdt om speciale dromen te verwezenlijken, zonder dat u in financiële problemen komt.

Regelingen hangen samen

Alle financiële regelingen die u treft, werken op elkaar in en kunnen elkaar versterken. Door bijvoorbeeld de dekkingen van uw verzekeringen goed op elkaar af te stemmen, haalt u de dubbelingen eruit. U houdt dan meer geld over om te sparen of te beleggen. Door inkomensrisico’s te verzekeren, hoeft u bij een onverwachte inkomensdaling niet op uw vermogen in te teren. Door versneld uw hypotheek af te lossen, zijn er geen of minder aanvullende pensioenmaatregelen nodig. Dat geeft weer ruimte om te sparen voor een sabbatical of om eerder te stoppen met werken.

Goed leren kennen

In onze dienstverlening richten wij ons op de samenhang van al uw financiële regelingen. Wij gaan na hoe u uw financiën kunt inrichten om uw doelen op de korte en de lange termijn te behalen. Om die complete dienstverlening te kunnen leveren, willen wij u goed leren kennen en uw risico’s en wensen zorgvuldig analyseren. Wij zijn daarom altijd bereid om met u in gesprek te gaan over uw financiën, van hypotheek tot verzekeringen, van inkomensregelingen tot pensioen.