Aanpassing NBBU-cao vaste medewerkers in verband met Wet Toekomst Pensioenen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst pensioenen. In deze wet zijn de voorwaarden gewijzigd waar een pensioenregeling aan moet voldoen. Om die reden moet de pensioenregeling in de NBBU-cao voor vaste medewerkers worden aangepast.

NBBU lid voor 1 juli 2023:

De huidige regeling kan nog toegepast worden. Op grond van de wet moeten alle werkgevers uiterlijk 1 januari 2028 de transitie hebben gemaakt naar een nieuwe pensioenregeling. U hoeft dus vooralsnog niets te doen.

NBBU lid per 1 juli 2023:

Uitzendbureaus die per 1 juli 2023 lid worden van de NBBU en nog geen pensioenregeling hebben, moeten op 1 juli 2023 direct de nieuwe regeling toepassen.

Pensioenregeling NBBU-cao voor vaste medewerkers:

In de NBBU-cao voor vaste medewerkers is opgenomen dat leden van de NBBU een pensioenregeling moeten bieden aan hun werknemers die minimaal voldoet aan de pensioenregeling in de cao. Omdat de regeling in de cao in de toekomst niet meer kan worden uitgevoerd door pensioenuitvoerders heeft de NBBU samen met een pensioenadviseur en de vakbond LBV de pensioenregeling, zoveel mogelijk budgetneutraal, aangepast.

Nieuwe regeling – In de nieuwe regeling wordt een aantal zaken aangepast:

  • De premie is niet meer verdeeld in een leeftijdsstaffel. De premie voor het pensioen wordt vastgesteld op 5,25%. De werknemersbijdrage is 2,5%. De franchise wordt verlaagd van € 17.487,- naar € 16.322,-. Het percentage partnerpensioen wordt 20%. De wachttijd komt te vervallen.
  • Op 1 januari 2024 wordt de leeftijd waarop pensioen wordt opgebouwd verlaagd naar 18 jaar. Voor NBBU leden die vanaf 1 juli 2023 lid worden en op 30 juni 2023 nog geen pensioenregeling hadden, geldt direct deze nieuwe regeling. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Deze zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd.
  • NBBU leden die op 30 juni al een pensioenregeling hebben kunnen de huidige regeling blijven toepassen. Wel vervalt op 1 juli 2023 per direct de wachttijd van twee maanden. Ook moet op 1 januari 2024 direct pensioen op worden gebouwd vanaf 18 jaar. Voor de groep van 18 jaar tot 21 wordt de premie 2,16%.